Dịch vụ quản gia

Cuộc sống ở thành phố hiện đại khiến bạn luôn phải làm việc cật lực. Quỹ thời gian cho chồng con, bạn bè hay cơ hội học thêm, du lịch ngày càng eo hẹp hơn nếu bạn “ngập” trong công việc nội trợ hay trông nom nhà cửa. Quản Gia sẽ giúp bạn chu toàn việc nhà để bạn hoàn toàn chủ động trong cuộ sống.

Dịch vụ quản gia

Chương trình đào tạo được thiết kế với sự tư vấn của Giáo sư Thạc sĩ Sơn Hồng Đức, ngành Quản trị du lịch và Khách Sạn. Nhân viên quản gia được hướng dẫn :

+ Thực hành trên các thiết bị điện gia dụng hiện đại

+ Kỹ năng vệ sinh, tẩy rửa, cách dọn dẹp khoa học

+ Lựa chọn, bảo quản thực phẩm đúng cách

+ Nấu ăn theo khẩu vị ba miền, trình bày bàn ăn

+ Xây dựng thực đơn bữa ăn gia đình

Các sản phẩm Quản Gia hiện có

1. Quản Gia 24 – 24/7 ở lại nhà khách hàng Thời gian dịch vụ :Nhân viên Quản Gia ở lại nhà khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm sắp xếp nơi nghĩ ngơi cho nhân viên. Thời gian làm việc liên tục không quá 10 giờ mỗi ngày. Khách hàng sắp xếp để nhân viên Quản Gia nghĩ phép về công ty để lĩnh lương hoặc sinh hoạt tối thiểu một ngày mỗi tháng.

* Mô tả công việc gói dịch vụ :

– Đi chợ, lựa chọ thực phẩm – Nấu ăn ba buổi chính trong ngày

– Giặt đồ, ủi đồ cho các thành viên trong gia đình

– Rửa chén các buổi ăn chính trong ngày

– Lau nhà, dọn dẹp vệ sinh phòng

– Công việc phụ trợ khác như : trông nhà, tiếp nước mời khách …

* Các công việc sau đây sẽ không bao gồm trong mô tả công việc :

– Nấu ăn tiệc trên 20 người

– Giặt ủi đồ cho những người không phải thành viên gia đình

– Đưa đón trẻ em đến trường bằng xe gắn máy

2. Quản Gia 86 – 08 giờ/ngày, 06 buổi/tuần hay 48 giờ/tuần Thời gian dịch vụ : Nhân viên Quản Gia đến làm việc và ra về. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp một buổi ăn giữa giờ cho nhân viên phụ trách. Thời gian nghĩ giữa giờ bắt buộc là 60 phút. Giờ kết thúc công việc không được vượt quá giờ thỏa thuận 20 phút. Mọi sự thay đổi hay kéo dài về thời gian dịch vụ đều phải được thông báo trước.

* Mô tả công việc gói dịch vụ :

– Đi chợ, lựa chọ thực phẩm

– Nấu ăn một buổi chính trong ngày

– Giặt đồ, ủi đồ cho các thành viên trong gia đình

– Rửa chén một buổi ăn chính trong ngày

– Lau nhà, dọn dẹp vệ sinh phòng

– Công việc phụ trợ khác như : trông nhà, tiếp nước mời khách …

* Các công việc sau đây sẽ không bao gồm trong mô tả công việc :

– Nấu ăn tiệc trên 20 người

– Giặt ủi đồ cho những người không phải thành viên gia đình

– Đưa đón trẻ em đến trường bằng xe gắn máy

3. Quản Gia 46 – 04 giờ/ngày, 06 buổi/tuần hay 24 giờ/tuần Thời gian dịch vụ : Nhân viên Quản Gia đến làm việc và ra về. Giờ kết thúc công việc không được vượt quá giờ thỏa thuận 20 phút. Mọi sự thay đổi hay kéo dài về thời gian dịch vụ đều phải được thông báo trước.

* Mô tả công việc : – Đi chợ, lựa chọ thực phẩm

– Nấu ăn một buổi chính trong ngày

– Giặt đồ, ủi đồ cho các thành viên trong gia đình

– Rửa chén một buổi ăn chính trong ngày

– Lau nhà, dọn dẹp vệ sinh phòng

– Công việc phụ trợ khác như : trông nhà, tiếp nước mời khách …

* Các công việc sau đây sẽ không bao gồm trong mô tả công việc :

– Nấu ăn tiệc trên 20 người

– Giặt ủi đồ cho những người không phải thành viên gia đình

– Đưa đón trẻ em đến trường bằng xe gắn máy

4. Quản Gia 43 – 04 giờ/ngày, 03 buổi/tuần hay 12 giờ/tuần Thời gian dịch vụ : Nhân viên Quản Gia đến làm việc và ra về. Giờ kết thúc công việc không được vượt quá giờ thỏa thuận 20 phút. Mọi sự thay đổi hay kéo dài về thời gian dịch vụ đều phải được thông báo trước.

*Mô tả công việc gói dịch vụ :

– Đi chợ, lựa chọ thực phẩm

– Nấu ăn một buổi chính trong ngày

– Giặt đồ, ủi đồ cho các thành viên trong gia đình

– Rửa chén một buổi ăn chính trong ngày

– Lau nhà, dọn dẹp vệ sinh phòng

– Công việc phụ trợ khác như : trông nhà, tiếp nước mời khách …

* Các công việc sau đây sẽ không bao gồm trong mô tả công việc :

– Nấu ăn tiệc trên 20 người

– Giặt ủi đồ cho những người không phải thành viên gia đình

– Đưa đón trẻ em đến trường bằng xe gắn máy