Dịch vụ nuôi bệnh

Đội ngủ chăm sóc viên của chúng tôi đã qua đào tạo chuyên môn và thực tập trên bệnh nhân tại các bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Thống Nhất, Chợ Rẫy. Các gói dịch vụ của chúng tôi được thiết kế đế đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng như sau :

Dịch vụ nuôi bệnh

Dịch vụ chăm sóc người bệnh, người cao tuổi tại gia đình và tại bệnh viện.

Đội ngủ chăm sóc viên của chúng tôi đã qua đào tạo chuyên môn và thực tập trên bệnh nhân tại các bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Thống Nhất, Chợ Rẫy. Các gói dịch vụ của chúng tôi được thiết kế đế đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng như sau :

1. Dịch vụ HO24 : Chăm sóc người bệnh 24/24 tại bệnh viện. Chăm sóc viên ở lại gia đình, túc trực bên cạnh người bệnh.

2. Dịch vụ HO12 : Chăm sóc người bệnh 12/24 mỗi ngày tại bệnh viện. Quý khách có thể chọn ca ngày hoặc ca đêm tùy theo yêu cầu. Ca tiêu chuẩn ban ngày bắt đầu từ 7h00 đến 19h00, ban đêm từ 19h00 đến 7h00 hôm sau.

3. Dịch vụ FA24 : Chăm sóc người bệnh 24/24 tại gia đình. Chăm sóc viên ở lại gia đình, túc trực bên cạnh người bệnh.

4. Dịch vụ FA12 : Chăm sóc người bệnh 12/24 mỗi ngày tại gia đình. Quý khách có thể chọn ca ngày hoặc ca đêm tùy theo yêu cầu. Ca tiêu chuẩn ban ngày bắt đầu từ 7h00 đến 19h00, ban đêm từ 19h00 đến 7h00 hôm sau.

5. Yêu cầu chăm sóc đặc biệt : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.